Seaquip båtstöttor är originalet med bäst kvalitet. Många varv, marinor och båtklubbar har idag helt gått över till att använda Seaquipstöttor, då man sökt en snabbare, säkrare och mer flexibel hantering av båtar på land. Tack vare den stora justermånen kan man med ett fåtal stöttmodeller täcka in många av de flesta skrovformer och båttyper. Vill du veta mer så besök deras egna hemsida.

Till Seaquip

seaquip